مریم نبودماما باکره باردار شدم.سرباز!تیر هوایی نزنپسرم را بی‌پدر نکن! فاطمه حق‌وردیان
/ 9 نظر / 27 بازدید
بیزارم از این جبر جغرافیایی،که دیدنو لمس دست هایت راویزا-لازم کرده  است. . . فاطمه حق وردیان
/ 16 نظر / 30 بازدید
درست شبیه همان کاروانسرای پیرکه زل زده بودیم به چروک‌های صورت‌اشدرهای دل‌ام راچارتاق باز گذاشته‌ام.می‌آیند و می‌روندمی‌روند و باز نمی‌گردند. ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 28 بازدید
اسفند 90
1 پست
آذر 90
1 پست
مرداد 90
5 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
2 پست
آبان 89
3 پست
مهر 89
5 پست
مرداد 89
2 پست
تیر 89
5 پست
خرداد 89
15 پست
مهر 87
1 پست
مرداد 87
6 پست
تیر 87
12 پست
خرداد 87
13 پست
اسفند 86
11 پست
بهمن 86
9 پست
دی 86
16 پست
آذر 86
13 پست
اسفند 85
3 پست
بهمن 85
3 پست
دی 85
6 پست
آذر 85
6 پست
آبان 85
6 پست
مهر 85
2 پست
شهریور 85
2 پست
مرداد 85
10 پست
تیر 85
7 پست
خرداد 85
21 پست