یلدا چه صیغه‌ایست؟ نمی‌فهمم! بی تو تمام زندگی‌م یلداستوقتی شبیه شب‌پره‌ها از روز، از هرچه روشنی‌ست گریزان‌ام. . .
/ 4 نظر / 33 بازدید
میدان مادرآرام‌ام نمی‌کند آقای شهردار!بیا و اینبار میدان پدر بساز. . . فاطمه حق‌وردیان  
/ 37 نظر / 44 بازدید
یک هفته استکه بارانتا پنجره‌ی اتاق‌ام بالا آمدهو چیزی نمانده‌ست در خود غرق‌ام کنددرست مثل آن سالکه برفتا سقف اتاق‌ام ... ادامه مطلب
/ 25 نظر / 32 بازدید
قبول کن نمی‌شود تو رایوکابدانه به آب بسپارمتا شاید فرعونی از سر لطفبیاید و بازت بگیردوقتی نیلاز چشم‌های من می‌جوشدو ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 29 بازدید
اتوبان‌ها چه می‌فهمنداز اندوه زنی تنهادر حجم سپید یک ماشینکه فشار انگشت‌های پای راست‌اش بر پدالبستگی به شدت فشار بغض ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 37 بازدید
اسفند 90
1 پست
آذر 90
1 پست
مرداد 90
5 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
2 پست
آبان 89
3 پست
مهر 89
5 پست
مرداد 89
2 پست
تیر 89
5 پست
خرداد 89
15 پست
مهر 87
1 پست
مرداد 87
6 پست
تیر 87
12 پست
خرداد 87
13 پست
اسفند 86
11 پست
بهمن 86
9 پست
دی 86
16 پست
آذر 86
13 پست
اسفند 85
3 پست
بهمن 85
3 پست
دی 85
6 پست
آذر 85
6 پست
آبان 85
6 پست
مهر 85
2 پست
شهریور 85
2 پست
مرداد 85
10 پست
تیر 85
7 پست
خرداد 85
21 پست