. . .

سخن از پیوندِ سستِ دو نام
و هم‌آغوشی در اوراقِ کهنه‌ی یک دفتر نیست
سخن از گیسویِ خوشبختِ من ‌است
با شقایق‌هایِ سوخته‌ی بوسه‌ی تو. . .
(تولدی دیگر/ فروغ فرخزاد)

/ 3 نظر / 22 بازدید
پری کوچک غمگین...

بی نهایت این شعر فروغ را همیشه ی همیشه دوست می داشته ام.... یک دنیا حرف زده با همین یکی دو جمله که "سخن از پیوندِ سستِ دو نام و هم‌آغوشی در اوراقِ کهنه‌ی یک دفتر نیست " ...........

مطهره

گاهی باتمام وجود سعی می کنم بدانم ..گاهی... [قلب]