پست های ارسال شده در مرداد سال 1390

انتظار

  گفت: منتظر بمان خواهم آمد. منتظر نماندماو هم نیامد.چیزی شبیه مرگ بوداما کسی نمرد. . . شعر از: آتیلا ایلهانترجمه‌ی فاطمه‌ حق‌وردیان   
/ 3 نظر / 107 بازدید