پست های ارسال شده در آبان سال 1389

میدان مادرآرام‌ام نمی‌کند آقای شهردار!بیا و اینبار میدان پدر بساز. . . فاطمه حق‌وردیان  
/ 37 نظر / 44 بازدید
یک هفته استکه بارانتا پنجره‌ی اتاق‌ام بالا آمدهو چیزی نمانده‌ست در خود غرق‌ام کنددرست مثل آن سالکه برفتا سقف اتاق‌ام ... ادامه مطلب
/ 25 نظر / 32 بازدید