پست های ارسال شده در مهر سال 1389

قبول کن نمی‌شود تو رایوکابدانه به آب بسپارمتا شاید فرعونی از سر لطفبیاید و بازت بگیردوقتی نیلاز چشم‌های من می‌جوشدو ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 29 بازدید
اتوبان‌ها چه می‌فهمنداز اندوه زنی تنهادر حجم سپید یک ماشینکه فشار انگشت‌های پای راست‌اش بر پدالبستگی به شدت فشار بغض ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 37 بازدید
زیبایی‌ام،بندرنه!حتا اسکله‌ی کوچکی نشدکه در کنارم پهلو بگیری...تو کشتی نیستی محبوب من!فانوس دریایی‌ هستی،که از دوربرایم چشمک می‌زنیو هیچگاهبه آغوش ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 34 بازدید