پست های ارسال شده در تیر سال 1389

یوکابد!گریه کنموسا به تو باز نمی‌گردد.زندگی هر که را ببرددیگر برنمی‌گرداند. . . فاطمه حق‌وردیان  
/ 21 نظر / 29 بازدید
  برای بوسیدن، اینبار چشم‌هایم را نمی‌بندم. می‌ترسم بازشان کنم غیب شده باشی. . . فاطمه حق‌وردیان    
/ 5 نظر / 31 بازدید