پست های ارسال شده در خرداد سال 1389

مریم نبودماما باکره باردار شدم.سرباز!تیر هوایی نزنپسرم را بی‌پدر نکن! فاطمه حق‌وردیان
/ 9 نظر / 27 بازدید
بیزارم از این جبر جغرافیایی،که دیدنو لمس دست هایت راویزا-لازم کرده  است. . . فاطمه حق وردیان
/ 16 نظر / 30 بازدید
درست شبیه همان کاروانسرای پیرکه زل زده بودیم به چروک‌های صورت‌اشدرهای دل‌ام راچارتاق باز گذاشته‌ام.می‌آیند و می‌روندمی‌روند و باز نمی‌گردند. ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 28 بازدید