پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1387

رو سر بنه به بالین. . .

آدم‌ها و بویناکی دنیاهاشان                                                    یکسردوزخی است،درکتابی که من آن را                         لغت به لغت            از بر کرده‌امتا راز بلند انزوا را                                       ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 32 بازدید