پست های ارسال شده در فروردین سال 1387

برای ستایش توهمین کلمات روزمره کافی استهمین که کجا می‌روی، دلتنگ‌ام.برای ستایش توهمین گل و سنگ‌ریزه کافی استتا از تو ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 24 بازدید
اوقات‌ام گُه‌مرغی که می‌شود،ناگهان غیب‌ام می‌زندمثل کسی که برود سر کوچهسیگار بخرد و باز نگردد...   (کبریت خیس/عباس صفاری) پی‌نوشت:این روزها که ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 17 بازدید
  روزی ما دوباره کبوترهایمان را پیدا خواهیم‌کردمهربانی دست زیبایی را خواهد‌گرفت.روزی که کم‌ترین سرود بوسه استو هر انسان برای هر ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 43 بازدید