پست های ارسال شده در شهریور سال 1385

چهارپاره‌ای برای بيقراری‌های من و ناممکنی‌های تو

يک.فرار عقربه‌ها روی ۱۰ ‌آتش‌بازی شبانه‌ام شروع می‌شوديکی تو می‌چينی،يکی من!اين‌طوری که پيش می‌رويم،ستاره‌ای در آسمان نمی‌ماند... دو.مثل تيری که از ... ادامه مطلب
/ 44 نظر / 27 بازدید