/ 4 نظر / 31 بازدید
مهدی

پس اینکه گفتم سیاه پرستی دروغ نگفتم

شهرزاد

این که از روز گریزون باشی بد نیست البته اگه این فقط یه شعر نباشه

پیامبر جنگل

وقتی می آیی کلاه حصیری و قلاب یادت نرود… [گل] امیدوارم یکی پیدا بشه این مهدی رو خفه کنه! تا از شر مزخرفاتش راحت شیم!

محمد رفیعی

با آن نگاه گرم نگاهم که می کنی انگار چای تازه کسی دم گذاشته سلام . با غزلی به روزم و چشم انتظار