سه‌شنبه ٧ فروردین ۱۳۸٦

 

-زوروروکا؟
-ها؟
-گریه‌کردن بد است؟
-احمق، گریه‌کردن هیچ‌وقت بد نیست. چرا می‌پرسی؟
-نمی‌دانم. هنوز به این وضع عادت نکرده‌ام. احساس می‌کنم که در قلب‌ام قفس ِ خالی ِ کوچکی دارم. . .

   (درخت زیبای من/ژوزه مائورو ده واسکونسلوس)

پی‌نوشت: من تشنه‌ی شنیدن‌ام، نه لب‌ریز ِ گفتن و نوشتن.