شنبه ٢٥ آذر ۱۳۸٥

آه‌دم!

 تو هم یکی مثل ِ آن همه‌ای
تنها من‌ام که همین یک بخش‌ام؛
آه‌
بدون ِ دَم...

 

پی‌نوشت:
احساس می‌کنم با مرگی که در آرزوی‌اش بودم فاصله‌ی چندانی ندارم. دیگر برایم بی‌تفاوت است. حتا مرگ برایم بی‌تفاوت است. دیگر به آن فکر نمی‌کنم. موجودیت‌ام جابجا شده‌است.آن‌چه از من مانده زنی‌ است که هنگام بیدار شدن می‌ترسد. زنی که میل دارد به جای او باشد. به جای آن مرد. همه‌ی شخصیت من همین است. همین میل.         (درد / مارگریت دوراس)