جمعه ۱٢ خرداد ۱۳۸٥

روزگارِ آقای O - قسمت بیست و دوم

سپتامبر ۲۰۰۵

O هفته‌ای یک‌بار ترک‌ام می‌کند.  شبیه یک بازی شده. یک دور باطل... حالا فقط برای دیدن آخرش ادامه می‌دهم. می‌خواهم ببینم ته این بازی به کجا می‌رسد. دیگر رفتارش شگفت زده‌ام نمی‌کند. به این منحنی تابع سینوسی عادت کرده‌ام...

  ادامه دارد...