یکشنبه ٧ خرداد ۱۳۸٥

روزگارِ آقای O - قسمت هجدهم

جولای ۲۰۰۵

آقای O بالاخره ترک‌ام می‌کند. حال خوبی ندارم. باید با او حرف بزنم... 

  ادامه دارد...