دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۸٥

روزگارِ آقای O - قسمت دوازدهم

فوریه ۲۰۰۵

یک هفته است که از هم بی‌خبریم. تصمیم ندارم سمت او برگردم. O هم همین‌طور.  یک هفته است که برف تا سقف خانه بالا آمده. حس می‌کنم دارم زیر برف دفن می‌شوم. از خودم می‌پرسم: چرا به اینجا رسیدیم!؟
  ادامه دارد...