چهارشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸٥

روزگارِ آقای O - قسمت هفتم

دسامبر ۲۰۰۴

آقای O گریه می‌کند. فین بزرگی می‌کند و می‌گوید: باور نمی‌کنم! دوست ندارم هرگز کسی به تو گفته باشد «دوستت دارم». دلم نمی‌خواهد کسی یکتایی معشوق‌ام را  از من بگیرد...
می‌گوید و گریه می‌کند. دارد ترک می‌خورد.

       ادامه دارد...