شنبه ۸ دی ۱۳۸٦

 

در من غم بی‌هودگی‌ها می‌زند موج
در تو غروری از توان من فزون‌تر...